Yazımı Karıştırılan Sözcükler TDK

Türk Dil Kurumu, dilimizin doğru kullanımı için çok önemli bir kaynaktır. Türkçe yazım kılavuzu ise, herkesin hatasız bir şekilde dilimizi kullanabilmesi için olmazsa olmaz bir kaynaktır. Bu yazım kılavuzu, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak isteyenlere çok büyük bir yardımcı olacaktır. Ayrıca, sık karıştırılan sözcüklerin doğru kullanımları hakkında da detaylı bilgiler sunulmaktadır. Bu sayede, kelime kullanımı sırasında yapılan yaygın hataların önüne geçilerek doğru Türkçe kullanımı sağlanmış olur. Yazımı karıştırılan sözcükler hakkında bilgi sahibi olmak, Türkçenin doğru kullanımında oldukça önemlidir.

Yazım Kılavuzu

TDK tarafından yayınlanan yazım kılavuzu, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmak istenen her türlü metni doğru ve etkili bir şekilde yazmak için bir rehber niteliğindedir. Aynı zamanda Türkçe dilbilgisiyle ilgili bilgileri de içerir. Kılavuz, Türk dilinin doğru kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İçeriğinde, ses ve şekil bilgisi, yazım, anlam, gramer ve noktalama kuralları gibi konular ele alınmaktadır. Yazım kurallarına uygun yazılmış bir metin, okunaklı ve anlaşılır olduğu için mesajını daha etkili bir şekilde iletebilir.

Yazım kılavuzu, Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmayı hedefleyen herkes için bir başvuru kaynağıdır. İster öğrenci, ister iş insanı veya yazar olun, doğru yazım kurallarına hakim olmak, etkili bir iletişim kurmak için oldukça önemlidir. Yazım kılavuzu, Türk diline katkıda bulunmak isteyen herkesin başvurabileceği bir kaynaktır ve Türkçenin doğru kullanımını sağlamak için büyük bir önem taşımaktadır.

Sık Karıştırılan Sözcükler

Türkçede yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru kullanımı hakkında bilgiler veren Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu her zaman yol gösterici olmuştur. Özellikle “doğru mu ? doğrumu?”, “farklı mı ? farklımı?”, “benim ki ? benimki?” gibi sıkça karıştırılan kelime öbekleri doğru kullanımlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Farklı kelimesi, “farkli” şeklinde de yanlış yazılabilmektedir. Yanlış bir diğer kullanım ise “farklımı” şeklindedir. Doğrusu ise “farklı mı?” şeklindedir. Benimki kelimesinde ise “benim ki” olarak ayrı yazılması gerekmektedir. Yani doğru kullanım “benim ki” şeklinde olacaktır.

Bu sık karıştırılan sözcükleri doğru kullanmanın yanı sıra, yabancı kökenli kelimelerin Türkçedeki yazım ve kullanımında da dikkatli olunması gerekir. Özellikle “restoran” kelimesi yanlış yazılabilmekte ve “restourant” şeklinde telaffuz edilebilmektedir. Bunun yanı sıra “plaj” kelimesi de sıklıkla yanlış telaffuz edilmekte ve “playaj” şeklinde yazılabilmektedir.

Son zamanlarda kabul edilen ve Türkçeye yeni eklenen kelimelerin doğru yazımı da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle “sosyal medya terimleri” arasında yer alan “trend olmak”, “like”, “post”, “hashtag” gibi sözcüklerin doğru kullanımı ve yazımı ele alınacaktır. Bunun yanı sıra “covid-19 terimleri” arasında yer alan “aşı”, “karantina”, “pandemi”, “virüs” gibi yeni kelimelerin doğru yazım ve kullanımı da açıklanacaktır.

Farklı/Farkli

“Farklı/Farkli” kelimesi Türkçede en sık karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Doğru yazımı için “Farklı” kelimesinin “a” harfi ile yazılması gerekmektedir. Yanlış kullanımlar arasında “Farkli”, “Farklımı”, “fark-lı” gibi çeşitli hatalar vardır. Örneğin, “Benim fikrim farklı” şeklinde kullanım doğrudur. “Farklımı düşünüyorsun?” gibi birleşik kullanım durumunda ise “Farklı mı?” şeklinde ayrı yazılmalıdır. Bu gibi hatalardan kaçınmak için Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uyulması gerekir. Doğru yazım kurallarına uygun olarak kullanıldığında, kelimenin anlamı “farklı bir şey”, “ayrı” veya “aşikar bir fark” anlamlarına gelir.

Farklı

Farklı, genellikle bir şeyin özellikleri bakımından birbirinden farklı ve ayrı olduğunu ifade eder. Yazım kılavuzuna göre, kelimenin doğru yazımı “farklı” şeklindedir. Ancak, dilimizde sıkça yapılan hatalar arasında “farklı” yerine “farki”, “farklıi” gibi yanlış kullanımlar da yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, kelimenin birleşik hallerinde de doğru yazımına dikkat edilmelidir. Mesela, “farklı” ile “mı” arasında bir boşluk bırakılarak yazılmamalıdır. Doğru yazımı ise “farklımı” şeklindedir. Örnek cümlelerle birlikte doğru kullanım örnekleri daha kolay anlaşılabilir.

Yanlış Kullanım Doğru Yazım
farki farklı
farklıi farklı
farklı mı farklımı

Farklı kelimesinin anlamı ise herhangi bir öğe veya konuda diğerlerinden ayrılan özelliği ifade ederek kullanılır. Örneğin, “O yılın seçimleri diğer yıllardan farklıydı.” cümlesindeki “farklı” kelimesi, seçimlerin diğer yıllardaki seçimlerden farklı olduğunu belirtmek için kullanılmıştır.

kelimesinin doğru yazımı ve yaygın hataları hakkında açıklamalar.

Farklı sözcüğü Türkçe’de en çok kullanılan kelimelerden birisidir ve sık sık yanlış yazım ve kullanımına rastlanmaktadır. Sözcüğün doğru yazımı “farklı”dır ve “farkli” yanlış bir yazımdır. “farklı” kelimesinin ünlü uyumuna uygun olarak, sonundaki “ı” harfi düşer ve ünlü “a” ile birleşerek “farklı” şeklini alır.

“farklı” kelimesi hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilmektedir. “Evin dekorasyonu farklı olduğu için dikkat çekiyor.” cümlesinde sıfat olarak, “Farklı düşüncelerimiz var.” cümlesinde ise zarf olarak kullanılmaktadır.

“farklı” kelimesinin telaffuz edilmesinde de bazı yanlışlar yapılabilmektedir. Doğru telaffuz için “faark-LI” şeklinde okunmalıdır.

Farklı mı/Farklımı?

Farklı kelimesi, bazen birleşik halde kullanıldığından dolayı doğru yazımı konusunda karıştırılmaktadır. Birleşik halde kullanılan bu kelimeye “farklımı” şeklinde mi yoksa “farklı mı” şeklinde mi yazılacağı konusu sıklıkla sorulmaktadır. Doğru yazımı “farklı mı” olan bu kelime öbeği, “farklı” kelimesiyle “mı” ekinin birleşmesiyle meydana gelmektedir. Örnek olarak, “Senin fikrin benimkinden farklı mı?” cümlesinde görüldüğü gibi, doğru kullanım “farklı mı” şeklindedir. Birleşik halde kullanımın yanı sıra, “farklı” kelimesinin doğru anlamı ve kullanımı konusunda da dikkatli olunması gerekmektedir.

Farklı/Farkli anlamı

Farklı kelimesi, “ayrı özellikleri taşıyan, benzersiz” anlamında kullanılır. Bu sözcük, farklılıkların belirsizliğini ve beklenmedikliğini ifade eder. Örneğin, “Bu yıl yerine farklı bir tatil planı yapalım” cümlesindeki farklı kelimesi, plan değişikliği için kullanılmıştır.

Aynı anlamda farkli kelimesi de kullanılır, ancak bu yazım yanlıştır. Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen ve doğru olan yazım şekli “farklı” dır.

Bir diğer örnek cümle ise “Herkesin hayatı farklıdır” şeklinde kullanımdır. Bu cümlede farklı kelimesi, her bireyin hayatının benzersiz ve özel olduğunu vurgulamaktadır.

Farklı kelimesinin anlamını daha iyi anlamak için kullanılan örnek kelimeler arasında; farklı renkler, farklı tatlar, farklı kokular, farklı hisler vb. yer alır.

Benimki/Benim ki

“Benimki” tek başına bir sözcük değildir, “benim ki” sözcük öbeğinin bir parçasıdır ve ayrı yazılır. “Benimki” yanlış bir kullanımdır, doğru yazım “benim ki” şeklindedir. Örneğin, “Bu ev benim ki” şeklinde kullanılır.

Yine de, cümle yapısı ve anlamı belirleyici olduğu için “benimki” olarak tek başına kullanımı kabul edilebilir. Ancak Türk Dil Kurumu’nun önerisi, “benim ki” şeklinde kullanımdır.

Bu örnekten yola çıkarak, Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun cümleler kurmak, doğru olan anlatım şeklini öğrenmek açısından önemlidir. Bu sayede yazım yanlışlarından kurtulur, dilimizi doğru kullanarak iletişimimizi geliştiririz.

Benimki

kelimesinin doğru kullanımı ve yazımı hakkında bilgi almak isteyenler için Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünden yararlanabilirler. “Kİ” ekini aldığı zaman bir ad haline gelen bu kelime yanına iyelik eki aldığında “benimki” şekline dönüşmektedir. Örnek olarak; “Bu araba senin mi?” sorusuna “hayır, benim arabam” diye cevap verilebilir. Bu örnekteki “benim” iyelik sıfatı “ki” eki aldığında “benimki” şeklinde yazılır. Ayrıca bu kelime bir zamir halinde de kullanılabilir. Bu durumda kesinlikle ayrı yazılmamalıdır. Örnek olarak; “Bu senin telefon değil, benimki.” cümlesinde “benimki” kelimesi bir zamir olarak kullanılmıştır.

kelimesinin yazımı ve kullanımı hakkında bilgiler.

Bu kelimeler birbiri ile sık sık karıştırılır. Bazen “benimki” olarak yazarken bazen de “benim ki” olarak yazılır. Ancak doğru kullanımı “benimki”dir. “Benimki”, bir şeye veya bir kişiye ait olan şeyleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Bu araba benimki” şeklinde kullanılabilir. “Benim ki” ise bir sıfat veya bir zamirin sonuna gelerek, özneyi veya nesneyi tamamlamak için kullanılır. Örneğin, “Bu araba benim arabam” veya “Bu kitap benim kitabım” şeklinde kullanılan örneklerde “benim ki” yerine “benim” de kullanılabilir ancak daha doğru olan kullanım “benim ki”dir.

Yabancı Kökenli Sözcükler

Yabancı kökenli kelimelerin Türkçedeki kullanımı oldukça yaygındır. Ancak, bunların doğru yazımı oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu, yabancı kökenli kelimelerin Türkçedeki yazımı ve kullanımı hakkında rehberlik sunar. Örneğin, restoran kelimesi yanlış yazıldığında, restourant olarak yazılır ve bunun doğru kullanımı değildir. Yine, plaj kelimesi yanlış telaffuz edildiğinde playaj olarak söylenir, ancak doğru kullanımı plajdır.

Yabancı kökenli kelimelerde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise düzgün heceleme kurallarına uyulmasıdır. Bunun yanı sıra, bazı yabancı kökenli kelimeler türkçeleştirilerek kullanılabilir. Örneğin, işletme yerine işleti, müzik yerine musiki, kahve yerine qahve gibi.

Yabancı kökenli kelimelerin Türkçe yazım ve kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yazım kılavuzuna başvurulabilir.

Restoran/Restourant

Restoran kelimesi Türkçede sıkça kullanılan bir kelime olduğundan doğru yazımı oldukça önemlidir. Kelimenin yanlış yazılışı Restourant şeklindedir. Doğru kullanımı ise Restoran şeklindedir. Restoran kelimesi “yeme-içme yeri” anlamında kullanılan bir kelime olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Restoran kelimesinin doğru bir şekilde kullanımı, Türkçenin doğru kullanımı için oldukça önemli olmakla birlikte, kelimenin yanlış kullanımı birçok kişi tarafından hoş karşılanmaz. Bu nedenle, Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan yazım kılavuzu doğrultusunda, Restoran kelimesinin doğru bir şekilde yazılıp kullanılmasına özen göstermek gerekir.

Restoran

Restoran kelimesi Türkçede sık kullanılan bir kelime olmasına rağmen, sıklıkla yanlış yazılabiliyor. Doğru yazımı “restoran” şeklindedir. Kelimenin yanlış yazımı olarak “restourant” şeklinde bir yazım sıkça karşımıza çıkabiliyor. Ancak Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yazım kılavuzunda doğru yazımın “restoran” olduğu açıkça belirtiliyor. Bu nedenle, sözcükleri doğru kullanmak için Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yazım kılavuzundan yararlanmak gerekiyor.

kelimesinin yanlış yazımı ve doğru kullanımı hakkında örnekler ve açıklamalar.

“Farklı” kelimesi Türkçede sık kullanılan bir kelimedir. Ancak, sık karıştırılan sözcükler arasında yer alır. “Farkli” şeklinde yazıldığında yanlış bir yazım şeklidir. Doğru yazımı “farklı”dır.

“Farklı” kelimesi, farklı olan bir şeyi anlatmak için kullanılır. Örneğin: “Benim görüşüm, senin görüşünden farklı.” İşte bu cümlede “farklı”, iki şey arasındaki farklılığı ifade eder.

“Farklı” kelimesi yanlış kullanımlarda genellikle “farkli” şeklinde yazılır. Örneğin: “Farkli renkler tercih ediyorum.” Bu cümlede “farklı” kelimesi yanlış kullanılmıştır. Doğru kullanımı “farklı” şeklinde olmalıdır.

“Farklı” kelimesinin birleşik halinde “farklı” ayrı yazılır. Örneğin: “Benim fikrim seninkinden farklı.” Bu cümlede “farklı” kelimesi birleşik yazılmıştır. Yanlış kullanımı “farklımı” şeklinde olabilir. Ancak doğru kullanım “farklı mı” şeklindedir.

Plaj/Playaj

Plaj kelimesi Türk diline Fransızca “plage” kelimesinden geçmiştir. Ancak bu kelime ülkemizde sıklıkla yanlış telaffuz edilmekte ve “playaj” şeklinde yazılmaktadır. Doğru kullanımı ise “plaj”dır. Plaj kelimesinin Türkçe yazımı için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kelimenin sonundaki “j” harfinin “c” harfiyle değiştirilmesidir. Bu değişiklik kelimenin doğru bir şekilde yazılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, plaj kelimesinin yanlış yazımı sadece yazılı metinlerde değil, aynı zamanda sözlü iletişimde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, doğru bir Türkçe kullanımı için plaj kelimesinin doğru telaffuz edilmesi ve yazım kurallarına uygun olarak yazılması önemlidir.

Plaj

Plaj kelimesi deniz ya da göl kenarında güneşlenmek, yüzme, kumda oynamak veya dinlenmek için kullanılan açık alanları ifade eder. Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen ve doğru yazımı “plaj” olan kelime sıklıkla “playaj” şeklinde yanlış yazılır. “Playaj” kelimesi doğru olmadığı gibi Türk Dil Kurumu tarafından da kabul edilmemektedir. Plaj kelimesinin yanlış kullanımına örnek olarak “playajda yüzmeye gittik” şeklinde bir ifade verilebilir. Doğru kullanım ise “plajda yüzmeye gittik” şeklindedir.

kelimesinin yanlış telaffuz ve yazımına ilişkin doğru örneklerle birlikte açıklanacaktır.

Plaj kelimesi, Türkçedeki sık karşılaşılan yazım hatalarından biridir. Kelimenin doğru yazımı, “plaj” şeklindedir. Ancak, maalesef birçok kişi kelimeyi yanlış telaffuz ederek “playaj” şeklinde söylemektedir. Bu yanlış telaffuz, yanlış yazım olarak da karşımıza çıkmaktadır. Plaj kelimesi, deniz kenarındaki kumsal veya tatil beldelerindeki deniz turizmiyle ilgili yerleri ifade eder. Yanlış telaffuz edilip yanlış yazıldığında ise anlam değişikliğine neden olabilir. Bu nedenle, doğru kullanımına dikkat ederek, yalnızca kelimenin anlamının doğru şekilde anlaşılmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda doğru Türkçe kullanımının da korunmasına yardımcı olacaksınız.

Yeni Eklenen Sözcükler

Türk Dil Kurumu, dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesi adına sık sık yeni sözcüklerin eklenmesine karar vermektedir. Bu yeni eklenen sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek, dilimizi doğru kullanmak açısından oldukça önemlidir. Son zamanlarda Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen ve Türkçeye yeni eklenen kelimeler arasında

 • Akademisyenlik
 • Bulut bilişim
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Depremzede
 • Görüntülü arama

gibi sözcükler yer almaktadır. Bu örneklerde de görüldüğü gibi, yeni eklenen sözcükler doğru yazılmalı ve kullanılmalıdır.

Sosyal Medya Terimleri

Sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Trend olmak, like almak, paylaşım yapmak, hashtag kullanmak hepimizin günlük dilinde kullandığı terimler haline geldi. Ancak, bu terimlerin doğru kullanımı hakkında bazen tereddüt yaşanabiliyor. Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen yeni kelimeler de eklenince işimiz biraz daha zorlaşıyor. Trend miyiz, trend oldu mu yoksa trend olmak için ne yapmalıyız? Like mı almalıyız, yoksa beğeni mi? Hashtag mi öne çıkartmalıyız, etiket mi? Bu soruların cevaplarını ve doğru kullanımını örneklerle birlikte sizler için ele alacağız.

Trend olmak

Trend olmak, son yılların en popüler sosyal medya terimlerinden biridir. Bir şeyin trend olması, kısa sürede çok popüler hale gelmesi ve büyük bir ilgi görmesi anlamına gelmektedir. Özellikle hashtaglerle birlikte kullanılan trend olmak terimi, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarında sıkça kullanılmaktadır.

Trend olmak için özellikle dikkat çeken ve ilgi çeken içerikler üretmek gerekmektedir. Komik videolar, ilginç fotoğraflar, haberler gibi içerikler, insanların dikkatini çekerek trend olmak için büyük bir fırsat sağlamaktadır. Ancak, trend olmak bir yandan da büyük bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Söz konusu içeriklerin uygun, doğru ve saygılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Doğru kullanımı TDK tarafından belirlenen trend olmak terimi, #trendolmak şeklinde hashtaglerle birlikte kullanılmalıdır. Bu şekilde, diğer kullanıcılar tarafından daha kolay bulunabilir ve hedef kitleye ulaşma imkanı arttırılabilir.

Sonuç olarak, trend olmak terimi sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça kullanılmakta ve büyük bir önem taşımaktadır. Ancak, doğru kullanımı ve uygun içerikler üretilmesi, trend olmanın sırrını oluşturmaktadır.

,

Farklı kelimesinin doğru yazımı, “Farklı” şeklinde olmalıdır. Bu kelime, “ayrı, değişik, özgün” anlamlarına gelir. Farklı kelimesinin yanlış yazımı olan “Farkli”, Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilmez. Bu kelimenin yanlış kullanımı hemen fark edilmese de, yazım hatası yapmaktan kaçınmak için doğrusunu kullanmaya özen gösterin. Ayrıca, bu kelime “kelime grupları” halinde kullanıldığında ayrı yazılırken “birleşik kelime” olarak kullanıldığında arada boşluk bırakılmaz. Örneğin, “farklı bir fikir” gibi kullanımlarda arada boşluk bırakılırken “farklıyım” gibi kullanımlarında tek parça şeklinde yazılır.

like

Like: Sosyal medyada popüler olan like sözcüğü, kullanıcıların beğendiği içerikleri ifade etmektedir. Genellikle sosyal medya platformlarında bulunan bir kalp simgesi ile temsil edilen like, etkileşim ve paylaşım üzerinde olumlu bir etki bırakmaktadır. Ancak dilimizde kullanımı genellikle yanlıştır. Doğru kullanımı ise “Beğen” şeklindedir. Örneğin, “Paylaşımınızı beğendim.” şeklinde kullanabilirsiniz.

,

Yazım kılavuzu, Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı ve Türkçe yazım kurallarını içeren bir kaynaktır. Bu kılavuz, Türkçe’nin doğru kullanımını öğrenmek isteyenler için oldukça önemlidir. Kılavuzun içeriği, dil ve yazım kurallarının yanı sıra, telaffuz kurallarını da kapsar. Türkçe’nin zengin ve çeşitli yapısı düşünüldüğünde, yazım kılavuzu, yazılı ve sözlü iletişimde olası hataları önlemeye yardımcı olur. Herkesin doğru yazım kurallarını öğrenmesi, güzel ve etkili bir iletişim kurmak için büyük önem taşır.

post

Post, günümüzde sosyal medya platformlarında yayınlanan paylaşımlara verilen isimdir. Bu terim, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Post, bir gönderinin oluşturulması, düzenlenmesi ve platformda paylaşılması sürecini ifade eder. Özellikle son yıllarda, insanların günlük hayatlarına yakın içerikleri paylaşması ve iletişim kurması nedeniyle postlar popüler hale gelmiştir.

Genellikle postlar, fotoğraf, video veya metin formatında olabilir ve birçok kişi tarafından beğeni, yorum veya paylaşım olarak görüntülenebilir. Ayrıca, platformlar aracılığıyla çeşitli kitlelere ulaşmak mümkündür. Ancak, doğru yazımı ve dilbilgisi kullanımı, postların olumlu etkisini artırır.

Bunun için, Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu ve dilbilgisi kuralları dikkate alınabilir. Örneğin, postların başlıklarında büyük harfler kullanılmalı ve özel isimler doğru yazılmalıdır. Ayrıca, mesajın net ve anlaşılır olması için kısa ve öz ifadeler tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, postların birçok alanda kullanımı arttıkça, doğru yazım ve dilbilgisi kullanımı da önem kazanmaktadır. Bu nedenle, postların oluşturulması, düzenlenmesi ve paylaşımı sırasında Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzundan yararlanılması, doğru ve etkili iletişim sağlayacaktır.

,

Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan yazım kılavuzu, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun yazımın teşvik edilmesi amacıyla hazırlanmış bir kaynaktır. Yazım kılavuzu, Türkçenin ses, şekil ve anlam yönlerinden doğru ve etkili kullanımı hakkında detaylı bilgiler sunar. Kılavuzda yer alan kurallara uygun yazmak, doğru bilgi aktarımı, anlam kaybı olmadan okuyucuya etkili bir şekilde ulaşım sağlar. İmla kurallarını doğru bir şekilde uygulamak, yazıların profesyonel bir görünüme sahip olmasına katkı sağlar.

hashtag

Sosyal medyada yaygın olarak kullanılan ve dilimize yeni eklenen sözcüklerden biri olan hashtag, kelime anlamı olarak “etiket” veya “konu etiketi” anlamına gelir. Özellikle Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda kullanıcılar tarafından oluşturulan hashtagler sayesinde, belirli konular veya etkinlikler hakkında içerikleri bir araya getirmek mümkündür. Doğru kullanıldığında hashtagler, içeriklerin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesine yardımcı olur. Ancak, çok sayıda hashtag kullanmak ya da yanlış etiketlemeler yapmak da gereksiz spam içerikler oluşturabilir. Hashtag kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yazım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

gibi sosyal medyada popüler olan ve dilimize yeni eklenen sözcüklerin kullanımı ve doğru yazımı ele alınacaktır.

Sosyal medya, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sosyal medyada popüler olan ve dilimize yeni eklenen terimlerin doğru kullanımı oldukça önemlidir. Örneğin, trend olmakkelimesi Türkçeleştirilmiş bir terimdir ve anlamı moda olmakdur. Likekelimesi beğeni anlamına gelir ve doğru kullanımı tekil hali like edildiya da çoğulu like edildilerşeklindedir. Postkelimesi gönderianlamına gelir ve hashtagkelimesi ise kelimeyi belirli bir konu ya da gruplamaya dahil etmek için kullanılan etikettir. Yeni eklenen sosyal medya terimlerinin doğru kullanımı, iletişimimizin doğru ve anlaşılır şekilde sürdürülmesi için büyük bir önem taşımaktadır.

Covid-19 Terimleri

Covid-19 salgınıyla birlikte yeni terimler dilimize eklenmiştir. Aşı, karantina, pandemi, ve virüs gibi kelimelerin doğru yazım ve kullanımı oldukça önemlidir. Aşı kelimesi “AŞI” şeklinde, karantina kelimesi “KARANTİNA” şeklinde yazılmalıdır. Pandemi kelimesinde ise “PANDEMİ” şeklinde yazılırken, virüs kelimesinin doğru yazımı “VİRÜS” şeklindedir. Salgın süresince kullanılan terimlerin doğru kullanımını öğrenmek, hem düzgün bir Türkçe kullanımı hem de iletişimde netlik sağlamak açısından önemlidir.

Aşı

Aşı, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile gündemde olan önemli bir konudur. Aşılar, hastalıkların önlenmesi veya tedavisinde kullanılan önemli araçlardan biridir. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre, “aşı” kelimesinin yazımı doğrudur ve kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, Covid-19 sürecinde sık kullanılan terimler arasında olan “aşı”, doğru ve etkili bir şekilde yazılıp kullanıldığında, işlevini en iyi şekilde yerine getirecektir.

Covid-19 aşıları ile ilgili olarak, farklı ülkelerde ve şirketlerde üretilen aşılar vardır. Bu aşıların farklı özellikleri ve etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla, aşının yanı sıra aşı türleri, üreticileri ve en etkili aşı seçenekleri hakkında doğru bilgilere sahip olmak da önemlidir. Türk Dil Kurumu, “aşı” kelimesinin doğru kullanımı konusunda halkı bilinçlendirerek, doğru Türkçe kullanımının yaygınlaşmasını hedeflemektedir.

Özetle, Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde, “aşı” kelimesinin doğru kullanımı da oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu’nun belirlediği yazım kurallarına uyulması, hem yazılı dilimizin doğru kullanılması hem de Covid-19 salgını ile mücadelemiz açısından oldukça önemlidir.

,

Türkçe kullanım ve yazımında yabancı kökenli kelimeler de dikkat edilmesi gereken bir alan. Özellikle dilimize yeni giren kelimelerin nasıl kullanılacağı ve yazılacağı konusunda sıkça yanlışlıklar yapılıyor. Örneğin, “restauran” kelimesi yanlış bir şekilde “restourant” şeklinde telaffuz ediliyor ve kelimeler arasındaki “u” harfleri atlanıyor. Benzer şekilde, plaj kelimesinin yazımı “playaj” şeklinde de yapılabiliyor.

Bu nedenle, özellikle yabancı kaynaklı kelimelerin yanlış kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaların bilinmesi önemli. Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yazım kılavuzunda, yabancı kökenli kelimelerin doğru kullanımı ile ilgili detaylı açıklamalar mevcut. Ayrıca, üzerinde çalışılan makalenin konusuna uygun şekilde sosyal medya terimleri ve Covid-19 gibi güncel konularda da yeni kelime ve terimlerin doğru kullanımının öğrenilmesi gerekiyor.

karantina

Karantina, Covid-19 pandemisi sırasında sıkça duyduğumuz ve uyguladığımız bir terim haline geldi. Karantina; virüsün yayılımını önlemek için salgın hastalığa maruz kalan veya temas eden kişilerin belirli bir süre boyunca izole edilmesidir. Karantina döneminde, kişiler belirli bir süre evlerinde veya karantina merkezlerinde kalır ve dışarı çıkmaları sınırlandırılır. Bu süre boyunca, karantinada olan kişiler sağlıklarını takip etmeli ve virüs belirtileri gösterirse hemen sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır.

Karantina uygulamasının amacı, virüsün yayılımını kontrol altına alarak sağlık sistemini korumak, toplumun sağlığını korumak ve pandeminin yayılmasını önlemektir. Bu nedenle, karantina kurallarına ve kısıtlamalarına uymak son derece önemlidir. Karantina döneminde, kişiler evde kalmak zorunda kaldığı için, çalışma alanları, evde eğitim, aile ilişkileri gibi birçok konu da değişiklik gösterir.

Karantina sırasında, fiziksel sağlık kadar ruh sağlığına da dikkat etmek gereklidir. Karantina dönemi, kişilerin psikolojisini etkileyebilir ve anksiyete, depresyon gibi ruhsal sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Bu nedenle, kurallara uymak, sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve sosyal iletişim araçlarıyla bağlantıda kalmak önemlidir.

 • Toplu taşımadan kaçınmak,
 • Ellerin sık sık yıkanması,
 • Maske takma,
 • Kalabalıktan uzak durma,
 • Evde kalmak

gibi önlemler, karantina sürecinde alınması gereken başlıca tedbirlerdir.

,

Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan yazım kılavuzu, Türkçeyi doğru kullanmak isteyenlerin en önemli yardımcısıdır. Kılavuz, yanlış kullanılan yazım kurallarını düzeltmek ve doğru kullanımları öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu şekilde Türkçedeki yazım hataları en aza indirilerek, dilimizin doğru kullanımı yaygınlaştırılması hedeflenir.

Özellikle Türkçenin yabancı dillerin etkisinde olduğu günümüzde, doğru kullanımların önemi daha da artmaktadır. Yazım kılavuzu, dilimizin doğru kullanımı konusunda rehberlik ettiği için herkesin mutlaka okuyup, uygulaması gereken bir kaynaktır.

pandemi

Pandemi sonrası hayatımızda artık normal olmayan birçok şey var. Dolayısıyla, Covid-19 terimleri günlük hayatımızda sıkça kullanılır hale geldi. Pandemi kelimesi de bu terimlerden biridir. Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen pandemi sözcüğü, bulaşıcı bir hastalığın dünya çapında yayılması durumunu anlatır.

Pandemi kelimesinin doğru yazımı ve kullanımını bilmek önemlidir. Örneğin, sıklıkla yapılan hata pandemi kelimesinin son harfinin “i” yerine “e” olarak yazılmasıdır. Doğru yazımı “pandemi” şeklindedir.

Diğer bir önemli nokta ise pandemi kapsamında alınan önlemlerdir. Karantina, maske takma, elleri sık sık yıkama gibi tedbirler pandemi sürecinde hayatımızın sıradan bir parçası haline geldi. Bu kelimelerin doğru yazımı ve anlamı da bilinmelidir.

Pandemi sürecinde Türk Dil Kurumu tarafından yeni eklenen kelimeler de vardır. Misal olarak, “sosyal mesafe”, “covidiot” gibi yeni sözcükler pandemi döneminde dilimize eklenmiştir. Bu terimlerin doğru kullanımı ve yazımı da bilinmelidir.

,

Türkçe dilinde sık karıştırılan kelimelerin doğru kullanımı, dilimizi etkin bir şekilde kullanmak için oldukça önemlidir. Mesela “doğru mu ? doğrumu?” gibi sıkça karıştırılan kelime öbekleri, doğru kullanımlarıyla birlikte ele alınacaktır. Dilimizin doğru kullanımı Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan yazım kılavuzunda da ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

Yazım kılavuzu, dilbilgisel açıdan doğru kullanımı kapsayan bir kaynak olup, dilimize yabancı olan kelimelerin nasıl yazılacağına dair bir referans noktası sağlar. Bunun yanı sıra bir kelimenin doğru yazımı ile birlikte cümle içinde kullanımında da dil bilgisine hakim olmak gerekir.

Günlük hayatta en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan “farklı/farkli” gibi örneklerde yazım farklılıkları olduğu görülmektedir. Bu nedenle, tüm bu karışıklıkları önlemek ve Türkçemizi doğru bir şekilde kullanmak adına yazım kılavuzundaki bilgilere sık sık başvurmak gerekmektedir.

virüs

Virüs, biyolojik varlıklar arasında bulaşıcı hastalıklara neden olan küçük organizmalardır. Covid-19 pandemisi ile birlikte virüs kavramı daha sık kullanılmaya başlandı. Virüsler, hücrelere girerek çoğalmakta ve hücrelerin fonksiyonlarını etkileyerek hastalık belirtileri ortaya çıkmaktadır. Covid-19 virüsü, özellikle solunum yoluyla bulaşmakta ve yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar göstermektedir. Virüslerin yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uyulması, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlemler alınması gerekmektedir.

gibi Covid-19 sürecinde kullanılan yeni kelimelerin doğru yazım ve kullanımını açıklayan örneklerle birlikte sunulacaktır.

Covid-19 pandemisi, pek çok yeni kelimenin gündeme gelmesine yol açmıştır. Bunların kullanımı ve doğru yazımı oldukça önemlidir. Örneğin,

 • Aşı: Virüse karşı bağışıklık kazandırmak için uygulanan tıbbi müdahale
 • Karantina: Hastalığın yayılmasını önlemek için bireylerin evlerinde yalnız kalmaları
 • Pandemi: Dünya çapında salgın
 • Virüs: Çok küçük bir organizma olan ve hastalığa neden olan mikroorganizma

Bu kelimelerin yanı sıra, ‘Covid’, ‘koronavirüs’, ‘maske’, ‘sosyal mesafe’ gibi birçok terim de sıkça kullanılmaktadır. Doğru kullanımı ve yazımı, iletişimde netlik sağlamak için son derece önemlidir.

Yorum yapın