JSON Dosyasının Açılması

JSON, Javascript Object Notation’ın kısaltmasıdır. JSON dosyaları, yapısını oluşturmak için nesneler, diziler ve değerler içerir. JSON, veri depolamak ve taşımak için kullanılır. Veriler, anahtar-değer ikililerinde saklanır. Python, C++, Javascript ve diğer birçok programlama dili ile uyumludur. JSON dosyasını açmak için python programlama dilinde json modülü kullanılır. JSON dosyası, open() fonksiyonu ile açılarak load() fonksiyonu ile okunur.

JSON Nedir?

JSON (Javascript Object Notation), günümüzde en sık kullanılan veri formatlarından biridir. JSON, insanlar tarafından anlaşılması ve yazılması kolay olan veri formatıdır. Bu nedenle, web geliştirme alanında sıklıkla kullanılmaktadır. JSON, nesneler, diziler ve değerler içeren bir yapıya sahiptir. Veriler, anahtar-değer ikilileri olarak saklanır ve bu, birçok programlama dilinde kullanılabilir olması anlamına gelir. JSON, hafif ve taşınabilir bir dosya biçimidir ve bu nedenle de uygulama ve sistemler arasında veri transferi için sıklıkla kullanılır.

JSON, verilerin daha düzenli bir şekilde saklanmasını ve transfer edilmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Dosyalar yapısını nesne, dizi ve ilk değerler kullanarak tanımlar. Nesneler anahtar-değer ikilileri olarak tanımlanır ve açılış ve kapanış süslü parantezler kullanılarak belirtilir. JSON dosyaları, birçok programlama dili tarafından kolayca okunabilir ve yazılabilir. Bu nedenle, JSON dosyaları web geliştirme sürecinde sıklıkla kullanılır.

JSON Nasıl Çalışır?

JSON, veri depolamak ve taşımak için kullanılan bir formattır. Bu format, anahtar-değer ikililerini kullanır. Anahtar, değerleri tanımlayan bir etikettir ve değer, gerçek veriyi içerir. JSON, Python, C++, Javascript ve başka birçok programlama dili ile uyumludur, yaygın olarak kullanılır ve veri saklama ve veri alışverişinde yaygın olarak kullanılır. JSON formatı, nesne, dizi, sayı, mantıksal değer ve null veri tiplerini destekler.

JSON Veri Örneği

Bir JSON veri örneği, anahtar-değer ikililerinden oluşur. Anahtarlar, çift tırnak içinde ve değerler ise virgülle ayrılmış bir şekilde parantez içinde yer alır. Örneğin, aşağıdaki JSON kodu “name”, “age” ve “city” anahtarlarına sahiptir:

{  "name": "John",  "age": 30,  "city": "New York"}

Bu örnekte, “name” anahtarının değeri “John”, “age” anahtarının değeri 30 ve “city” anahtarının değeri “New York” olarak tanımlanmıştır. JSON veri örnekleri, birden fazla anahtar-değer ikilisini birleştiren yapılardır ve farklı programlama dilleri ile uyumlu bir şekilde kullanılabilirler.

JSON, Javascript Object Notation’ın kısaltmasıdır. JSON dosyaları, yapısını oluşturmak için nesneler, diziler ve değerler içerir. Bu dosya formatı, insanlar ve bilgisayarlar arasında veri iletişimini kolaylaştırmak için kullanılır. JSON dosyaları, verileri anahtar-değer ikilileri halinde saklar ve diğer birçok dilde kullanılabilmesi nedeniyle oldukça popülerdir. Veriler, sayılar, metinler, boolean (true/false) değerler, diziler ve nesneler gibi çeşitli veri türlerinde saklanabilir.

JSON dosyaları, basit ve okunabilir bir yapıya sahip olduğu için web uygulamalarında ve mobil uygulamalar gibi geliştirme işlemlerinde sıkça kullanılır. Kısacası, JSON dosyaları, modern web uygulamalarında veri depolama ve taşımak için kullanılan etkili bir araçtır.

name

JSON dosyaları, birden fazla anahtar-değer ikilisini içerebilen objeleri tutar. Name anahtarı ise, o objenin ismini belirtir. Örneğin, bir kişi objesi içinde name anahtarı, kişinin adını tutar. Bu sayede, JSON dosyaları çok sayıda verinin tutulması ve taşınması açısından oldukça kolay ve kullanışlıdır.

:

JSON, Javascript Object Notation’ın kısaltmasıdır. Bu format, web uygulamalarında verilerin depolanmasında ve aktarılmasında kullanılır. JSON dosyaları, yapısını oluşturmak için nesneler, diziler ve değerler içerir. İçerdiği veriler, anahtar-değer ikililerinde saklanır. Bu verilerin, birçok programlama dili ile uyumlu olması da JSON’un popüler olmasında etkilidir. Örneğin, Python, C++ gibi dillerde JSON işleme kütüphaneleri mevcuttur.

JSON yapısı oldukça basittir ve bu sayede kullanımı kolaydır. Ayrıca, dosya boyutu da küçük olduğundan veri transferi sırasında hızlıdır.

JSON, veri depolamak ve taşımak için kullanılır. Anahtar-değer ikilileriyle tanımlanan veriler, belirli bir düzene sahiptir. Bu düzen sayesinde verilerin okunması ve işlenmesi daha kolaydır. JSON verileri, nesne veya dizi şeklinde saklanabilir. JSON nesneleri süslü parantezler arasında { } , diziler ise köşeli parantezler arasında [ ] oluşturulur.

 • JSON nesnesi örneği: {‘name’: ‘John’, ‘age’: 30, ‘city’: ‘New York’}
 • JSON dizi örneği: [‘elma’, ‘armut’, ‘muz’]

JSON, son dönemlerde web servisleri için en sık tercih edilen formatlardan biridir. Kolay yapısı sayesinde başta JavaScript olmak üzere birçok programlama ve betik dilinde kullanılabilmektedir.

John

‘John’ başlığı altında, örnekteki JSON veri yapısında adı yer alan bir karakterdir. Bu örnekte, adı John olarak belirlenmiştir ve yaşı 30’dur. Ayrıca New York’ta yaşadığı bilgisi de bu JSON dosyasında yer almaktadır. Bu örnekteki anahtar-değer ikilileri, JSON veri yapısına uygun olarak saklanmıştır. Python, C++, Javascript gibi programlama dilleri ile uyumlu olan JSON yapıları, veri taşıma ve depolama amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. JSON dizileri, birden fazla nesne listesini saklamaya olanak tanır ve köşeli parantezler [] içinde yer alır.

,

JSON, Javascript Object Notation’ın kısaltmasıdır. JSON dosyaları, yapılarını oluşturmak için nesneler, diziler ve değerler içerir. JSON dosyaları, veri depolamak ve taşımak için kullanılır. Veriler, anahtar-değer ikililerinde saklanır. Python, C++, Javascript ve diğer birçok programlama dili ile uyumludur.

Bir JSON dosyası, okunabilir bir metin formatında saklanır. Bu, dosyanın hem insanlar hem de makineler tarafından okunabilir olmasını sağlar. JSON dosyaları, her bir anahtar-değer ikilisi arasında virgül kullanılarak ayrılmaktadır.

JSON’ın nesne ve dizi yapısı sayesinde çok çeşitli veri türlerini içerebilir. Nesneler, süslü parantezler { } arasına yazılır ve anahtar-değer ikilileri olarak ifade edilir. Diziler, köşeli parantezler [ ] içinde yer alır.

JSON, Javascript Object Notation’ın kısaltmasıdır ve veri depolamak ve taşımak için kullanılır. JSON dosyaları, yapısını oluşturmak için nesneler, diziler ve değerler içerir. Veriler, anahtar-değer ikililerinde saklanır ve aynı zamanda Python, C++, Javascript ve diğer birçok programlama dili ile uyumludur. JSON yapısı, okunması ve yazılması kolaydır, bu nedenle web uygulamalarında sıklıkla kullanılır.

JSON dosyasının yapısı, anahtar-değer çiftleri kullanarak bilgiyi düzenli ve yapısal hale getirir. Bu yapı, web yazılımlarında çok kullanışlıdır, çünkü birçok farklı dilde yazılmış programlarla çalışabilir.

JSON dosyasının yapısı açık olduğu için, web uygulamaları için yönlendirmede kullanılabilir ve ayrıca test verilerini ve raporları depolamak için de kullanılabilir.

age

AGE (YAŞ)

JSON dosyaları, anahtar-değer ikililerinde veri saklar. Bu veriler arasında, bir kişinin yaşı da yer alabilir. Örneğin, age anahtar kelimesiyle, bir kişinin yaşı nesne içinde değer olarak saklanabilir. Bu sayede, programlama dilleriyle uyumlu olduğu için, farklı dillere aktarılan verilerde, kişilerin yaşı gibi önemli bir bilgi, nesneler arasında kaybolmaz. Ancak, JSON’da yaştan bahsetmek için sadece bir age anahtar kelimesinin yeterli olması, verilerin güvenliği açısından sorun oluşturabilir. Bu yüzden, bir veritabanında saklanan kişi yaşı verilerine ek özellikler eklemek, ya da kendi kendine ayarlayabilen yaş sınırı vb. özellikler eklemek için farklı teknikler kullanılabilir.

: 30,

JSON kullanarak veri depolarken, anahtar-değer ikilileri kullanılır. Örneğin, “age” anahtarına karşılık gelen değer 30’dur. Bu ikililer, verileri kolayca okumak ve işlemek için kullanılır. JSON dosyalarında depolanan veriler, farklı programlama dilleri tarafından da desteklenir. Bu nedenle, Python, C++ veya Javascript gibi birçok programlama dilinde kullanılabilir.

JSON, Javascript Object Notation’ın kısaltmasıdır. Bu açıklama, adından da anlaşılabileceği gibi, Javascript programlama dilinde doğmuş olsa da, şu anda birçok programlama dilinde kullanılmaktadır. JSON dosyaları, yapısını oluşturmak için nesneler, diziler ve değerler içerir. JSON, veri depolamak ve taşımak için kullanılır ve anahtar-değer çiftleriyle verileri saklar. Örneğin, “name” anahtarına “John” değeri atanabilir.

Python, C++, Javascript ve diğer birçok programlama dili ile uyumludur, bu nedenle API’ler arasında veri taşıma için sıklıkla kullanılır. JSON, bu nedenle web uygulamaları geliştirme sürecinde oldukça önemlidir ve yeni başlayanlar için temel bir yetenektir. JSON yapısı hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki örnek ile devam edelim.

Aşağıdaki JSON veri örneği, basit bir yapıdadır.

{  "name": "John",  "age": 30,  "city": "New York"}

Bu örnekte, “name”, “age” ve “city” anahtarları, bu anahtar-değer ikililerinin bir örneğidir. Bu anahtar-değer çiftleri farklı sayısal ve metinsel değerlerle atandığında, farklı veri yapıları oluşturulabilir. JSON veri yapısının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, JSON dosyası açılırken kritik bir beceridir. JSON dizileri ayrıca özel bir kullanım alanına sahip olduğu için, aşağıdaki açıklamaya bakalım.

city

City

Bir JSON dosyasında, “city” bir anahtar kelime olabilir ve ayrı bir değer olarak saklanabilir. JSON yapısı, verileri anahtar-değer çiftleri halinde saklar. Dolayısıyla, mesela bir kişinin yaşadığı şehir bilgisi bir JSON dosyasında “city” anahtar kelimesi kullanılarak saklanabilir. Aynı şekilde, birden fazla kişinin yaşadığı şehirler de bir dizi içinde depolanabilir. Eğer bir web uygulaması geliştiriyorsanız, “city” anahtar kelimesi sayesinde, bir öğenin bir şehirle ilişkisini kolayca kurabilirsiniz.

:

JSON, Javascript Object Notation’ın kısaltmasıdır. Bu yapı, verileri taşımak ve depolamak için kullanılan bir formattır. JSON dosyaları, yapısını oluşturmak için nesneler, diziler ve değerler içerir. JSON, XML’e alternatif bir formattır ve XML’den daha basit ve daha hafiftir. Ayrıca JSON, Python, C++, Javascript ve diğer birçok programlama dili ile uyumludur. JSON dosyalarının kolay okunabilir olması, günümüzde birçok web uygulamasında kullanılmasını popüler hale getirmiştir.

New York

New York, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğusunda yer alan bir eyalettir ve ülkenin en büyük şehri olan New York City de bu eyaletin sınırları içerisindedir. Dünyanın önde gelen finans, ticaret, kültür ve turizm merkezlerinden biridir. Eyaletin simgesi, İngilizce’de keşiş güvercini olarak bilinen “Eastern Bluebird” kuşudur. Broadway, Times Square, Central Park, Empire State Binası ve özgürlük heykeli gibi ikonik yerleri ile ünlüdür. Ayrıca, eyaletin tarihi, kültürel ve doğal açıdan zengin bir geçmişi vardır ve dünya çapında ün kazanmış müzeleri, üniversiteleri ve tiyatroları da bulunmaktadır.

JSON, Javascript Object Notation’ın kısaltmasıdır. Bu veri formatı oldukça basittir ve hafiftir. JSON, nesneler, diziler ve değerler içeren yapısını oluşturmak için kullanılır. Bu özellikleri nedeniyle, JSON sıklıkla internet uygulamalarında ve veri tabanı sistemlerinde kullanılmaktadır.

JSON veri formatı, birçok programlama dilinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bu dillerin birçoğu tarafından desteklenmektedir. Veriler, anahtar-değer ikilileri şeklinde saklanır ve bu nedenle verilerin okunması ve yazılması kolaydır.

 • JSON dosyaları, basit ve anlaşılır bir yapıya sahiptir.
 • Veriler anahtar-değer ikililerinde saklanır.
 • JSON, veri depolamak ve taşımak için kullanılır.
 • JSON, C++, Python, Javascript ve diğer birçok programlama dilinde kullanılabilir.

}

JSON dosyasının sonunu belirleyen, en dıştaki noktalı parantezdir. Herhangi bir JSON dosyası, en az bir anahtar-değer çifti içermelidir. Anahtarlar bir metin dizisini ifade ederken, değerler bir metin, sayı, dizi, boole veya null değeri olabilir. JSON verileri, birden fazla programlama dili arasında taşınabilir ve Python, C++, Javascript gibi birçok programlama diliyle uyumludur. JSON dosyaları okumak ve yazmak oldukça kolaydır ve python programlama dilindeki json modülü ile işlem yapılabilir.

JSON Anahtarlı Değerler

JSON dosyaları, veri depolamak için anahtar-değer ikilileri kullanır. Bu ikililerde anahtar, değerin saklandığı yerdir ve değer de anahtara bağlı veridir. Örneğin, bir kullanıcının adı, yaşı ve yaşadığı şehir gibi verilerini bir JSON dosyasında saklamak için anahtar-değer ikilileri kullanılabilir. JSON dosyaları, programlama dillerinde kolayca kullanılabilen bir veri depolama ve taşıma formatıdır. Anahtar ve değerler, kolayca okunabilir ve anlaşılır bir formatta saklanır. Bu nedenle, JSON dosyaları veri yönetimi için oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

name

JSON Dosyasının Açılması – name

JSON dosyalarındaki her veri, bir anahtar kelime ile belirtilen bir değere sahiptir. Örneğin, name anahtar kelimesi, John isimli bir insanın adını depolamak için değer olarak kullanılabilir. Bu yapı, JSON dosyalarındaki verinin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlar. JSON dosyaları, birden fazla anahtar-değer ikilisi içerebilir ve bu nedenle farklı veri tiplerini depolamak için kullanışlıdır.

,JSON Nedir?

JSON, JavaScript Object Notation’ın kısaltmasıdır. JSON veri tipi, veri depolamak ve taşımak için kullanılan bir yapıdır. JSON dosyaları, nesneler, diziler ve değerler gibi yapıları kullanarak verileri saklar. JSON, Python, C++, Javascript ve diğer birçok programlama dili ile uyumludur.

JSON dosyası, anahtar-değer ikilileri olarak tanımlanan verileri saklar. Bu ikililer, birden fazla anahtar-değer çiftinden oluşan bir yapıdadır. JSON ayrıca, diziler olarak adlandırılan birden fazla nesne listesi saklamak için kullanılan bir veri tipine de sahiptir.

Örneğin, bir kişi hakkındaki bilgileri JSON yapısında gösterelim;

Anahtar Değer
name John
age 30
city New York

Bu yapıdaki anahtarlar ve her bir anahtara karşılık gelen değerler, JSON dosyasının açılması ve yorumlanması için önemlidir. JSON yapısının kullanımı oldukça basittir, ancak verileri kolayca saklayabilen ve taşıyabilen etkili bir yöntemdir.

age

Yaş, JSON verileri arasında sıkça kullanılan bir anahtar-değer ikilisidir. Yaş anahtarı, içerisine depolanan değer ile birlikte örneğin kullanıcının yaşı gibi bir veriyi ifade etmektedir. JSON verileri, basit bir şekilde okunabilir ve değiştirilebilir olmaları nedeniyle oldukça popülerdir. Aynı zamanda JSON formatı, web uygulamaları gibi çeşitli alanlarda da kullanılmaktadır. Yaş anahtarının yanı sıra, diğer birçok anahtar-değer ikilisi gibi JSON dosyalarından kolayca okunabilir ve işlenebilir.

ve

Bir JSON dosyası içinde birden fazla veri bulunduğunda bazen sadece belirli verilere erişmek isteyebilirsiniz. Bu durumda JSON verilerini filtrelemek için filter()fonksiyonu kullanılabilir. Filtreleme işlemi, belirli bir koşula göre verileri seçmek için yapılır. Örneğin, yaşı 30’dan büyük olan kişilerin adlarını almak için bir filtreleme işlemi yapılabilir.

Aşağıdaki örnekte, JSON veri örneği içinde yaşı 30’dan büyük olan kişilerin adları filtrelenmiştir:

Örnek Kod Çıktı
import jsondata = {  "people": [    {"name": "John", "age": 30},    {"name": "Jane", "age": 25},    {"name": "David", "age": 35},    {"name": "Emily", "age": 27}  ]}json_data = json.dumps(data)parsed_json = json.loads(json_data)filtered_data = filter(lambda p: p['age'] > 30, parsed_json["people"])for person in filtered_data:  print(person["name"])
 • David

city

Bir JSON dosyasında yer alan değerlerden biri olan city, şehir bilgisini içerir. Örneğin, bir insanın yaşadığı şehir bilgisi JSON verilerinde city olarak depolanır. Bu anahtar-değer ikilisi, programlama dillerindeki değişkenlerin mantığına benzer bir şekilde kullanılır. JSON verilerindeki city değeri, veri analizi ve işlemlerinde oldukça önemli bir role sahiptir. Dizgi veya sayısal her türlü veri tipi JSON dosyalarında city anahtarında saklanabilir.

anahtarları, bu örnekteki anahtar-değer ikilileridir.

Bu örnekte yer alan anahtar-değer ikilileri, JSON veri yapısının temelini oluşturmaktadır. Anahtar olarak kullanılan isimler, veriye erişmek için kullanılırken, değerde tutulan veriler, anahtarların sahip olduğu isimlerle bağlantılıdır. JSON dosyalarında anahtarlar string türünde olmak zorundadır. Örneğin, age anahtarının değeri sayı türündedir, ancak “age” olarak belirtilir. Bu yapı, verilerin taşınabilirliğini ve kullanımını kolaylaştırır.

JSON verilerindeki anahtar-değer ikilileri, dil ile ilgili olmadığından, farklı programlama dillerinin kolayca erişimini sağlar. Örneğin, bir Python uygulamasında oluşturulan JSON dosyaları, bir JavaScript uygulamasında rahatlıkla kullanılabilir.

JSON veri yapılarının anahtar-değer ikilileri, genel olarak düzenli bir yapı takip eder. Bu sayede veri erişimi kolaylaşır ve verilerin doğru işlenmesi sağlanır. Veri yapısı içindeki bir ikili, belirtilen anahtarı kullanarak kolayca erişilebilir.

JSON Dizileri

JSON dizileri, birden fazla nesnenin listesini saklamak için kullanılır. Diziler, köşeli parantezler [] ile belirtilir. Her bir nesne, virgülle ayrılan simgelerin arasında yer alır. JSON dizileri, aynı türden olmayan verileri de saklayabilirler.

Örneğin, bir kitap listesi JSON formatında aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

"books": [ {  "title": "Kırmızı Pazartesi",  "author": "Gabriel Garcia Marquez",  "year": 1981 }, {  "title": "Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi",  "author": "Yuval Noah Harari",  "year": 2011 }]

Bu örnekte, “books” anahtarının değeri bir dizi olarak belirtilir. Dizinin ilk öğesi olan nesne, “title”, “author” ve “year” anahtarlarına sahiptir ve ikinci öğesi de benzer şekilde bu anahtarlara sahiptir. Böylece, birden fazla nesne listesi JSON dizisi ile saklanabilir.

JSON Dosyasının Açılması Nasıl Yapılır?

json modülü kullanılır. İlk adım olarak, açılacak olan JSON dosyasına erişmek için open() fonksiyonu kullanılır. Daha sonra, JSON verilerini okumak için bu dosya kullanılır. JSON dosyası, okunmak için load() fonksiyonu ile açılır. Bu işlemler için aşağıdaki örnek kod bloğunu kullanabilirsiniz:

import json

with open(‘dosya_adı.json’) as f: data = json.load(f) print(data)

Uygun bir dosya adı belirlendiğinde, bu kod bloğu JSON dosyasını açacak ve verileri okuyacaktır. JSON verilerine erişmek için gerekli kodları yazabilirsiniz. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken, açılan dosyanın JSON formatında olması gerektiğidir. Aksi takdirde, veriler okunamayacaktır.

json

JSON, Javascript Object Notation’ın kısaltmasıdır. Veri depolamak ve taşımak için kullanılır ve yapısı nesneler, diziler ve değerler içerir. JSON, anahtar-değer ikililerindeki verileri saklar ve bu verilerin saklanması için birçok programlama dili ile uyumlu bir formata sahiptir. Anahtar-değer ikilileri oluşturmak için JSON’da nesneler kullanılır. Dizi listelerini saklamak için ise diziler kullanılır. JSON, kısa ve basit bir veri formatı olması nedeniyle, modern web uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. JSON dosyalarını açmak için python programlama dili ve json modülü kullanılır.

modülü kullanılır. JSON dosyası,

JSON dosyaları, veri depolamak ve taşımak için kullanılan bir dosya biçimidir. Bu dosyanın açılması için python programlama dilinde json modülü kullanılır. Bu modül, JSON dosyasını okumak ve verileri anahtar-değer çiftleri olarak işlemenize olanak tanır.

JSON dosyasını okumak için, python’da open() fonksiyonu kullanılır. JSON dosyası bu fonksiyon aracılığıyla açılır ve dosya adı belirtilir. Ardından, load() fonksiyonu kullanılarak dosyanın içindeki veriler okunur ve depolanır.

Örneğin, aşağıdaki kod örneği, JSON dosyasını açmak için gereken adımları göstermektedir:

f = open('data.json',)data = json.load(f)f.close()

Bu kod, “data.json” adlı bir JSON dosyasını açar ve verileri “data” adlı bir değişkene depolar. Ardından, dosya kapatılır.

JSON dosyaları, nesne ve diziler içerir. Bu nedenle, açmak istediğiniz dosyadaki veri dizisi sahip olduğu nesne ve dizilerin özelliklerine göre belirlenir.

Bir JSON dosyasının açılması JSON verilerine erişmek ve bunları işlemek için gereklidir. Bu nedenle, python programlama dilinde json modülünün kullanımı oldukça yaygındır.

open()

fonksiyonu, Python programlama dilinde JSON dosyasını açmak için kullanılır. Bu fonksiyon, dosyayı açarken kullandığımız modu da belirlememizi sağlar. JSON dosyası normal bir txt dosyası gibi açılır ve output olarak bu dosyanın tüm verileri okunur. Dosyayı açarken dikkatli olmak gerekir çünkü dosyada hatalı bir şey varsa programda hata almamıza sebep olabilir. Ayrıca, açıklama kısmına belirtilen yöntemle, içerisindeki verileri doğru formattaki bir şekilde alarak işlem yapılabilir. Bu sayede, verilerimizi sıralayabilir, filtreleyebilir veya istediğimiz gibi manipüle edebiliriz.

fonksiyonu ile açılarak

JSON dosyasını açmak için python programlama dili kullanılır. JSON modülü, dosyanızı açmanıza ve verilerinizin doğru bir şekilde işlenmesi için kullanışlı birçok fonksiyon içerir. Aynı zamanda açılan dosyaları da kapatarak gereksiz bellek tüketiminden kaçınmanıza yardımcı olur. JSON dosyanızı açmak için ilk adım dosyanızı açmak ve ardından verileri yüklemek için ”open()” ve ”load()” fonksiyonlarını kullanmaktır. Bu sayede JSON verilerinizin programınızda işlenebilir hale gelecektir.

load()

fonksiyonu, JSON dosyasını okumak için kullanılır. Bu fonksiyon, JSON verilerini Python nesnelerine yüklemeye yarar. Öncelikle JSON dosyası, Python’da open() fonksiyonu ile açılır. Ardından, bu dosya load() fonksiyonu ile okunarak, JSON verileri Python nesnelerine yüklenir. Bu sayede, JSON verileri kolaylıkla işlenebilir hale gelir. load() fonksiyonunun parametre olarak verilecek JSON dosyasının konumu, dosyanın bulunduğu dizin gösterilerek belirtilir. Bu fonksiyon sayesinde JSON dosyaları rahatlıkla açılabilir ve içindeki veriler okunabilir.

fonksiyonu ile okunur.

JSON dosyasını açmak için python programlama dilinde kullanılan json modülü, load() fonksiyonu ile açılan dosyayı okur.

Öncelikle, dosya açmak için open()fonksiyonu kullanılır. Dosya adı, yol gibi parametreler verilerek açılır. Bu işlem şöyle yapılır:

with open('ornek.json') as json_dosyasi:

Sonrasında, açılan dosyanın içeriği load()fonksiyonu ile okunur. Örneğin:

import json

with open('ornek.json') as json_dosyasi: veriler = json.load(json_dosyasi)

Bu şekilde, json_dosyasi dosyası, veriler değişkenine aktarılır ve içerisindeki JSON verileri, Python veri tipine dönüştürülür.

JSON dosyasını açmak ve içerisindeki verileri işlemek, Python dilinde oldukça kullanışlı bir işlemdir. Load() fonksiyonu sayesinde, verileri kolaylıkla okuyabilir ve istediğiniz şekilde işleyebilirsiniz.

Yorum yapın