iaalliance.cc Nedir?

iaalliance.cc, İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı, akademik, sivil toplum, iş dünyası, kamu görevlileri ve vatandaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamaktır. Bu sayede, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak ve toplumda farkındalığı arttırmak hedeflenmektedir.

iaalliance.cc, yerel ve uluslararası projelere destek verir ve işbirliği yapar. İşbirlikleri sayesinde, üyelerin fikirlerine, projelerine ve hedeflerine destek sağlanır. Üyeler, sadece Türkiye’den değil, farklı ülkelerden de olabilmektedir.

iaalliance.cc, sadece bireysel üyeliklere açık değildir. Aynı zamanda, kurumsal üyelikler de sunmaktadır. Kurumlar, iş birliği ve projeler sayesinde, sürdürülebilirliği arttırabilirler.

Bir sonraki başlık altında, iaalliance.cc’nin amaçları hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

iaalliance.cc’nin amaçları

iaalliance.cc’nin amacı, yerel ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkınma için fikir paylaşımı, yenilikçilik ve işbirliğini teşvik etmektir. Bu çerçevede, sivil toplum örgütleri, kuruluşlar ve bireyler tarafından desteklenen projelerin geliştirilmesine yardımcı olmayı hedefler. iaalliance.cc, üyelerinin potansiyelini artırarak, yerel çözümler ve sürdürülebilir uygulamaların oluşturulmasına yardımcı olur. Bu bağlamda, iaalliance.cc, dünya genelinde toplumsal hizmetler ve sürdürülebilir kalkınma için bir platform sağlar.

iaalliance.cc’nin faaliyetleri

iaalliance.cc, yerel ve uluslararası alanda birçok faaliyet yürütmektedir. Öncelikli hedefi, üye ülkeler arasında işbirliği sağlamak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda dünya çapında bir ağ oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu ağın temelinde ise bilgi ve deneyim paylaşımı yer almaktadır. Ayrıca iaalliance.cc, yerel topluluklar için birçok etkinlik düzenlemekte ve proje destekleri sağlamaktadır. Tüm bu faaliyetler, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi hedefine hizmet etmektedir.

Yerelde işbirliği

iaalliance.cc, yerel toplulukları güçlendirmek ve desteklemek amacıyla çeşitli işbirlikleri yapmaktadır. Bu kapsamda, bölgesel STK’larla ortak projeler yürütmektedir. Ülkemizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen projeler, yerel kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, iaalliance.cc tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler de yerel işbirliği çalışmalarını desteklemektedir. Etkinlikler sayesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerel aktörler bir araya gelerek işbirliği yapma fırsatı bulmaktadır. Bu sayede, yerel kalkınmanın daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

iaalliance.cc ayrıca, yerel STK’ların desteklenmesine yönelik proje finansmanı sağlamaktadır. Bu projeler sayesinde, çeşitli sektörlerde farklı ihtiyaçlara yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Bu projeler, yerel toplulukların kalkınmasına ve sürdürülebilirliğine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Etkinlikler

iaalliance.cc, sivil toplum kuruluşlarına ve doğrudan insanlara yardım eden etkinlikler düzenleyen bir topluluktur. Bu etkinlikler, akademik konferanslar, atölyeler, konserler, sergiler gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilmektedir. İnsanlar, bu etkinlikler sayesinde farklı kültürlerden insanlarla tanışma fırsatı bulurken, yeni bilgiler edinme şansı da yakalamaktadır.

Ayrıca, iaalliance.cc, yerel ihtiyaçlara uygun etkinlikler de düzenlemektedir. Örneğin, sağlık alanında yapılan kampanyalar ya da çevre temizliği etkinlikleri bu kapsamda yer almaktadır. Bu faaliyetler her yıl düzenli bir şekilde takvimde yer almaktadır.

 • Yıllık sağlık kampanyası
 • Çevre temizliği etkinlikleri
 • Akademik konferanslar
 • Atölye çalışmaları
 • Kültür etkinlikleri (konserler, sergiler vb.)

iaalliance.cc, yerel halkı etkinliklerine katılmaya teşvik ettiği gibi, genellikle yerel firmalarla işbirliği yapar ve desteklerini alır. Bu sayede, sivil toplum kuruluşlarına manevi ve maddi destek sağlar.

Proje destekleri

iaalliance.cc, sivil toplum örgütleri ve toplulukları dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların projelerine destek vermektedir. Proje destekleri çeşitli formlarda sunulur: finansal destek, danışmanlık, eğitim ve proje geliştirme. İşbirliği yapılan kuruluşlarla ortak proje geliştirme de iaalliance.cc’nin projelere sağladığı desteklerden biridir.

Projelere başvurmak için kuruluşlar, iaalliance.cc’nin web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmalıdır. Başvuran kuruluşlar, proje özetinin yanı sıra bütçe, faaliyetler, hedeflenen kitle ve zamanlama gibi ayrıntılı bilgiler sağlamalıdır.

iaalliance.cc’nin proje desteği kapsamında finansman sağlama yöntemi, proje türüne göre farklılık gösterir. İlgili bölümler ve faaliyetler için ayrılan bütçeler, başvuran kuruluşların ihtiyaçlarına göre belirlenir. Projelerin etkisine ve getirilerine göre finansman miktarı da değişebilir.

Ayrıca, iaalliance.cc proje desteği için gerektiğinde danışmanlık ve mentorluk hizmeti sağlar. Bu hizmet, proje yaratıcılığı, strateji, pazarlama, fon arayışı ve diğer konularda kuruluşlara yardımcı olmak için sunulur. Proje destekleri, iaalliance.cc’nin toplumda sürdürülebilir kalkınma çabalarına verdiği katkılardan sadece biridir.

Uluslararası projeler

iaalliance.cc’nin uluslararası projeleri oldukça önemlidir. Bu projelerle dünya genelinde adalet ve çevre gibi önemli konularda farkındalık yaratmak ve çözümler sunmak hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, uluslararası kuruluşlar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak küresel sorunlarla mücadele edilmektedir.

iaalliance.cc’nin yürüttüğü uluslararası projelerden bazıları şunlardır:

 • İnsan hakları konusunda sürdürülen bir kampanya
 • Çevre dostu üretim teknikleri konusunda bir araştırma projesi
 • Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda bir rapor hazırlama çalışması

Bu projelerle birlikte iaalliance.cc, dünya genelinde birçok ülkede diğer sivil toplum kuruluşları ve yerel halklarla işbirliği yaparak olumlu değişimler yaratmaya çalışmaktadır. Ayrıca, bu projelerde yer almak isteyen herkes iaalliance.cc ile iletişim kurarak katkıda bulunabilir.

iaalliance.cc Üyeleri

iaalliance.cc bünyesinde aktif olarak çalışan üyeler, alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Üyeler, sivil toplumun güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışırlar. Bu çerçevede, üyeler arasında aktif bir bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilir. Ayrıca, üyelerin sivil toplumun gelişmesi için çeşitli projelere katkı sağlamaları teşvik edilir.

iaalliance.cc’ye üye olmak için belirli bir ücret talep edilmemektedir. Bunun yerine, üyelik başvuruları titizlikle değerlendirilerek, sivil toplum çalışmalarına nasıl katkı sağlanabileceği dikkate alınır. Üyeler arasında herhangi bir ayrım yapılmaz ve tüm üyeler eşit haklara sahiptir.

iaalliance.cc üyelerinin temel sorumluluğu, sivil topluma katkı sağlamaktır. Bu kapsamda, üyeler çeşitli sivil toplum projelerine destek sağlamalı ve aktif olarak çalışmalıdır. Ayrıca, üyeler arasında birbirine karşı saygı, dürüstlük ve işbirliği prensipleri esastır.

iaalliance.cc’nin misyonuna inanan, sivil toplum konusunda çalışmalar yapmak isteyen herkes tarafından başvuru yapılabileceği için üyelerin arasında farklı meslek gruplarından insanlar bulunmaktadır. Böylece, farklı bakış açıları ve deneyimlerden yararlanarak birlikte daha etkili çalışmalar yürütülmektedir.

iaalliance.cc üyeleri, belirli periyotlarla gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelirler ve sivil toplumun gelişimi üzerine fikir alışverişinde bulunurlar. Ayrıca, üyeler arasında online bir platformda iletişim kurulabilir ve sivil toplum projeleriyle ilgili paylaşımlar yapılabilir.

Üyelik koşulları

iaalliance.cc’ye üyelik koşulları oldukça basittir ve açıktır. Herhangi bir kişi, sivil toplum örgütü veya kuruluş, kamu kurumu, öğrenci derneği, akademik kurum vb. sıradan bir şart olmadan, yalnızca iyi niyetle üye olabilir. Yapılması gereken tek şey, iaalliance.cc web sitesindeki üyelik formunu doldurmak ve onaylamak.

Üyelik sırasında, üyelerin iaalliance.cc’nin açıklama ve amaçlarına uygun davranacaklarına dair bir taahhütname imzalamaları gerekmektedir. Bu, iaalliance.cc’nin vizyon, misyon ve değerlerine katkıda bulunan ve faaliyetlerin ve projelerin başarısına katkıda bulunan üyelerin ve kuruluşların buluşmasına olanak tanır.

Üyelik koşulları herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmadan tarafsız ve adaletli bir şekilde belirlenmiştir. Bu şekilde, herkesin iaalliance.cc ağına katılabileceği ve işbirliği yapabileceği umulmaktadır. Siz de iaalliance.cc ağına katılarak, çalışmalarımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Üyelerin sorumlulukları

iaalliance.cc üyeleri, işlerini profesyonel bir şekilde yapmalı, organizasyonun amacına uygun olarak hareket etmeli ve organizasyonun üyesi olarak her anlamda kendi davranışlarını korumalıdır.

Üyeler ayrıca, organizasyonun ve diğer üyelerin itibarını koruma konusunda özen göstermelidirler. İçeriklerinde, organizasyonun itibarına zarar verebilecek ifadeler, açıklamalar veya diğer paylaşımlar yer almadığından emin olmak zorundadırlar.

Üyeler, organizasyonun diğer üyelerine saygılı olmalı ve her zaman etik değerlere uygun hareket etmelidirler. Ayrıca, organizasyonun hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışma becerisi ve istekliliği de göstermeleri gerekir.

Bunun yanı sıra, üyeler organizasyonun etkinlikleri ve projelerine aktif olarak katılım sağlamalı, organizasyona katkıda bulunarak onun gelişimine destek olmalıdırlar. Üyeler, organizasyondaki herhangi bir soruna karşı işbirliği içinde çalışmalı ve çözüm için aktif adımlar atmalıdırlar.

 • İtibar koruma
 • Etik değerlere uygun hareket etme
 • Birlikte çalışma becerisi ve istekliliği
 • Aktif katılım gösterme
 • Organizasyona katkı sağlama
 • İşbirliği içinde sorun çözme

Yorum yapın